CONREUS
ametllers, oliveres, cereals i vinyes
 
 
 

Veurem com els ametllers es planten
en llocs marginals, alts, arrecerats
del fred típic del secà semiàrid

   
   
El perfil de Verdú apareix entre les oliveres  
 

Olives en terres secaneres. Aquest cultiu,
antigament molt estès, sinònim de bon oli,
actualment disminueix en superfície

Floració de les beines de la colza,
on fructificaran les noves llavors
 
 

Amb les plantes de colza es fan pinsos i
bio-combustible per a motors. Una
alternativa al cultiu de l'ordi

Ordi de sis carreres, més rústic, adaptat
a secans semiàrids, utilitzat per a
elaborar pinsos pels animals
 
  Ordi de dues carreres del que se'n pot extreure
el malt per fer cervesa. El seu gra té un
pes específic més alt
Espigat de l'ordi. La espiga de gra
surt de la beina
 
  Vinyes pujades en espatllera. Aquesta pràctica
facilita la mecanització de les feines agrícoles i
permet que tinguin més llum i més ventilació.
Això fa que la maduració del raïm sigui
excel·lent
A Verdú la vinya és tractada
amb cura pels pagesos que la treballen.
És un conreu important que genera
riquesa i arrela la gent al territori
 
  Conreu de la vinya. Evolució de les plantacions
cap a varietats noves destinades a aconseguir
excel·lents vinificacions
Denominació Costers del Segre (subzona del riu
Corb). Terrenys calcaris tractats amb cura per
cultivar una bona vinya que
produeixi un bon vi
 
  Camps de vinya a l'inici de la primavera on
es veu el raïm que collirem a la tardor
Brotat de la vinya amb els raïms
abans de la floració
 
   
   
Textos: Joan Sambola
Fotografies: Autors diversos
 
 
INDEX WEB