PEDRES
cabanes de volta, pedreres de pedra dolça i terrenys calcaris
 
 
 

cabanes de volta. En la labor de collir les olives,
els animals no feien altra feina que tirar del carro.
En arribar al tros, perquè no tinguessin fred, se'ls
desenganxava i se'ls arrecerava a cabana.
Al vespre, tiraven del carro amb les olives que
s'havien collit durant el dia

Cabana amb porta. Càlida a l'hivern i molt fresca
a l'estiu. Moments per a descansar de les feines
feixugues del camp,
i posar-se a cobert d'un
xàfec sobtat

 
  cabanes de volta de finals del segle XIX.
En aquest cas, la volta és abeurada amb una
mescla del calç i ciment. Com veieu, hi
ha menjadores - menjaven palla i gra -
pels animals que, quan feia fred o mal
temps, se'ls protegia a l'interior
pedrera explotada de pedra dolça.
Aquesta pedra es treballa amb arestes
vives per a muntants de portes, balconades
i edificacions emblemàtiques. A Verdú trobem
pedra dolça al castell, a les muralles i a l'església
 
  pedrera amb extracció pel sistema antic.
Es fan talls petits on s'insereixen tascons
de fusta. En mullar-se, augmenten de
volum i trenquen els daus de pedra

Vetes de pedra dolça. Amb aquesta pedra es
fan llindes i muntants de porta, corrons
de pedra per a xafar terrossos i blocs
per a la solada de les llars de foc

 
  Cabana de pedra edificada amb pedra
dolça i pedra calerenca aprofitant
el desnivell del terreny
Les cabanes es construïen per al
resguard de les persones i els animals,
davant d'inclemències dels temps
i per al descans en les feines de la pagesia
 
  A la dreta, fons de terra arrossegades
per les pluges. Un treball de la natura
al llarg de molts anys, típic del clima
mediterrani
   
  vinya en terreny calerenc. Terres molt soltes
que permeten que les arrels penetrin dins les
betes de pedra d'on, en períodes de sequera,
s'extreuen els minerals que donen identitat al vi.

El mot francès terroir (terruà) fa referència
precisament a les propietats del sòl que
marquen les característiques del vi que s'hi fa
   
   
   
   
Textos: Joan Sambola
Fotografies: Autors diversos
 
 
INDEX WEB