G
RUP DE RECERQUES DE LES TERRES DE PONENT

 

Grup de Recerques

EL GRUP
PRESENTACIÓ
EL GRUP RESPON
SUBCRIPCIÓ

ACTUALITAT
ACTIVITATS
PUBLICACIONS

FOTOGRAFIES
PONENTS D'ANGLESOLA
EQUIP DE SIMBOLOGIA DE VERDÚ

LLISTATS
AUTORS I TREBALLS PUBLICATS
EL GRUP EN ALTRES PUBLICACIONS
COL·LABORADORS I PATROCINIS

LLIBRES I PUBLICACIONS
SÈRIE BLAVA

SÈRIE MISCELÀNIA
SÈRIE MONOGRAFIES
COL·LECCIÓ CUM LAUDE
ADQUISICIÓ I RESERVA

Grup de Recerques

 

grupderecerquesdeponent@verdudigital.net

Logotip: Il·lustració de Josep M. Miró Rosinach d'una moneda ibera (segle II ac)

PODEU FER ÚS DELS TREBALLS SI EN CITEU L'AUTORIA

 
verdudigital.net
 
verdudigital.net és un programa de la Fundació Tekhnikós de Verdú per a promoure la presència de continguts digitals a la xarxa