FOTOGRAFIES DE L'EQUIP D'ESTUDI DE SIMBOLOGIA A VERDÚ
 
 
 

_Culleré

Culleré / Torres / Sanfeliu_

_Capitell de la rossassa

Rossassa_
_Centre rossassa

Detall_

_Detall
Detall_

_Torres / Sanfeliu

   
 
 
INDEX