BUTLLETA DE SUBSCRIPCIÓ DE SOCI
I RENOVACIÓ DE DADES

LA QUOTA ANUAL DE SOCI ÉS DE 15 EUROS, AMB DRET A REBRE UNA PUBLICACIÓ PER ANY

 

Per a fer-vos socis del Grup podeu completar aquesta butlleta, imprimir-la, i enviar-la per correu ordinari a:

Grup de Recerques de les Terres de Ponent
Biblioteca Municipal S/N
25344 Sant Martķ de Maldą / Riucorb
A l'atenció de Miquel Torres

973331166 - 629913646
fogonussa@terra.es


O bé enviant directament les dades que demana aquest formulari:

 


NomCognoms

Adreça (Carrer, número, pis i porta)


Població (i CP)

Comarca

Telèfon

Correu electrònic

Número de compte (Entitat, oficina, digit de control i compte)

Banc (Caixa o banc, adreça oficina i població)


Especialitat, preferències i comentaris

 


TORNA A INDEX