ELS IMPRECISOS LÍMITS DE LA SEGARRA
Publicacions del Grup d'Intercanvis de Recerques de les Terres Lleidatanes
Primera Part
22 Pàgines
PDF 1 MB
Apèndix i Bibliografia
11 Pàgines
PDF 344 KB

Segona Part
9 MAPES COMENTATS
PDF 5,25 MB

 
COBERTA
JPG 114 KB
 
COBERTA POSTERIOR
JPG 65 KB
 
 
TORNA A INDEX