Presentació
 
 
  El motiu pel qual hem decidit crear aquesta pàgina, no és altre que continuar la filosofia del Grup de Recerques de les Terres de Ponent consistent en divulgar tots els treballs que hem editat. L'edició impresa de Els imprecisos Límits de la Segarra fa anys que es va exhaurir. He cregut oportú publicar-la aquí per als investigadors que m'han demanat el llibre i als qui no he pogut complaure per no disposar de cap exemplar. Agrairia a qui en faci ús, citi el nom del Grup i el seu autor. Gràcies.  
     
 
Guiu Sanfeliu i Rochet
 
     
     
     
 
TORNA A INDEX