HISTÒRIC FOTOGRÀFIC DELS TREBALLS D'ARQUEOLOGIA
COL·LECCIÓ RAMON BOLEDA
 
 
 

_
_
Descoberta d'una pica circular
_Pla de les Tenalles, 1953

_Actualment al MUSEU Comarcal de Tàrrega

Reportatge sobre l'Espígol per a City TV_

 

Sitja_
Plena de ceràmica d'abocador_
El Tossal Rodó_
_Àmfora ibèrica i vasos
_Els Estinclells

D'esquerra a dreta:_
Darrera:_
Cos d'un gerro romà. El Vilat. Donació d'A. Ros_
Olleta decorada amb zig-zag. Pla de les Tenalles_
Olla. Guissona_
Olla amb decoració de cordó. Pla de les Tenalles_

Davant:_
Gerret del Molas_
Fr
agment de Kàlatos_
Figureta de l'Espígol_

_Joan Tous amb els seus alumnes
_Pla de les Tenalles. La Mora
_Josep Roca Torres, Verdú - dret -
_Josep Maria Castelló, Verdú - mig -
_Xavier Ribalta, Tàrrega - esquerra -
Forn romà parcialment enderrocat_
Damunt el camí de Verdú a Preixana_
Partida de les Torres_

_Vasos reconstruïts pel MAB (Dir. Josep Colomines)
_1 Tossal Rodó
_2 i 3 Guissona
_4 Molas

Base de pedra d'una premsa de vi romana_
Trobada als Molars
_

_Tossal dels Estinclells
_Foto de Ramon Tous, 1934
 
_Francesc Blanch
_Excavacions de sepultures
_Camí del Talladell
Vasos_
Tossal Rodó_
_Inauguració del MUSEU el 1980, 24 de juny
_D'esquerra a dreta:
_Ramon Boleda
_P. Pedro Arrupe, General de la S.I.
_Miquel Coll i Alentorn, President del Parlament de Catalunya
_Culleré, Diputació de Lleida
_Hellin Sol, Diputació de Lleida
Inauguració del MUSEU el 1980_
D'esquerra a dreta:_
Hellin Sol, Diputació de Lleida_
P. Pedro Arrupe, General de la S.I._
Miquel Coll i Alentorn, President del Parlament de Catalunya_
Ramon Boleda_
Angel Veltierre, S. J. biògraf de Sant Pere Claver_
_Ceràmica Hastatt
_1 i 3 Tossal del Mor (Tous)
_2 Espigol (Boleda)
_4 Tossal Rodó. Santa Maria (Tous)

Bronze_
1 i 2 Almenara de Baix (Tous)_

3 i 4 Les Avalls (Boleda)_

_Descoberta de la base d'un dipòsit Romà
_Tossal Rodó, 1955

_D'esquerra a dreta:
_Manuel Castelló
_Emili Capdevila
_Joan Caus
_Antoni Pijuan - que el descobrí -
_Josep Salisi
_Joan Queraltó
_Ramon Boleda
_Francesc Blanch
Dipòsit Romà_
Tossal Rodó_
_Dipòsit Romà, detall
_Tossal Rodó
Cap femení. Terracota. Segles III - II A. C._
Molí de l'Espígol
_
Foto del DEUTSCHES ÄRCHAOLIGISCHE INSTITUT
_
_Cap femení. Terracota. Segles III - II A. C.
_Molí de l'Espígol

_Foto del DEUTSCHES ÄRCHAOLIGISCHE INSTITUT
   
 
 
INDEX WEB